Amaç ve Görevler2018-11-12T23:28:38+03:00

Amaç ve Görevler

Odamızın amaç ve görevleri şunlardır;

 • Veteriner Hekimliği mesleğinin memleket menfaatlerine en faydalı şekilde uygulanmasını sağlamak.
 • Üyelerin maddi ve manevi hak ve menfaatlerini, hak ve memleket menfaatleriyle telif eder mahiyette korumak.
 • Memleket hayvancılığının gelişimiyle ilgili bütün meselelerde resmî makamlarla temas ederek ilmî istişareler yapmak ve bu makamlara görüş ve önerilerini bir rapor hâlinde sunmak.
 • Serbest veteriner hekimlerin salgın ve paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde ilgili Bakanlığa yardım sağlamak.
 • Her türlü bilimsel ve meslekî yayınlar yapmak, yaptırmak ve etkinliklerde bulunmak suretiyle meslek mensuplarını ilmî kazanımlarının ilerlemesine ve gelişmesine yardımcı olmak.
 • Mesleğin önem ve değerini belirten yayınları düzenlemek ve dağıtmak suretiyle memleket gençliğinin veteriner hekimliği mesleğine katılımını, vatandaşın bu mesleğe karşı sevgi ve saygınlığını sağlamak.
 • Meslek mensuplarının maddi ve manevi yardımlaşmalarını sağlayacak önlemleri almak ve gerçekleştirmek.
 • Veteriner fakültelerinde okuyan gençlere, memlekete ve mesleğe yararlı gençler olarak yetişmelerini sağlamak düşüncesiyle, maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak.
 • Meslek alanındaki gelişme ve yenilikleri izlemek ve yaymak, bu amaçla yurt içindeki veya yurt dışındaki meslek kuruluşları ile ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak, yurt içinde ve dışında mesleği temsil etmek.
 • Kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunmamak.
 • Protokol kurallarına göre resmî törenlere katılmak, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinmek. Lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilmek.

Üye Bilgileri

Üyelik bilgilerinizi web sayfamızdan güncelleyebilirsiniz.

Üye Bilgilerinizi Güncellemediniz mi?

Sadece 1 dakikanızı ayırarak web sayfamızda bulunan üye bilgileri güncelleme formunu doldurabilir, sistemimizde bulunan iletişim bilgilerinizi güncelleyerek sizlere daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Bilgilerimi Güncelle

Peter Budaj Womens Jersey