Veteriner Hekim Andı2018-11-12T23:28:40+03:00

Veteriner Hekim Andı

Veteriner hekimliği mesleğinin üyeleri arasına katıldığım şu andan başlayarak

Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma

Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma

Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimi onurlandıracağıma

Mesleğimin dünya ölçüsünde geliştirilmesini hedefleyeceğime; bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma

Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda bir hizmet sunmayı ilke edineceğime

İnsan ve hayvanların ortak malı olan çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma

Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma, onların sosyal durumlarını, siyasal eğilimlerini ve dini inançlarını gözetmeksizin, mesleki bilgimin gereğini yapacağıma

Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları asla açıklamayacağıma

Bilisel yöntemlerden sapmadan, deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek tedavi ve araştırma yapacağıma

İnsanlığın değerleri, bilimin gerçeği, mesleğimin onuru önünde

Şeref Sözü Verir, And İçerim.