Tarihçe2018-11-12T23:28:41+03:00

Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası

Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası 1954 yılında yürürlüğe giren 6343 sayılı Kanun ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip, anayasal, özerk bir kuruluştur. Türkiye’deki diğer Bölge Veteriner Hekimleri Odaları ile birlikte seçilen bir üst kuruluşu olan Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlıdır. Kars başta olmak üzere Ardahan ve Iğdır İlleri Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası’nın yetki ve sorumluluk alanı içerisindedir.

Meslektaşlarımızın özlük haklarının takip edilmesi, meslektaşlarımız arasında birlik ve dayanışmanın tesis edilmesi, mesleğimiz ile diğer meslekler arasında işbirliği ve uygun çalışma ortamlarının oluşturulması, halkımızın veteriner hekimlik hizmetlerinden eksiksiz yararlanması, ülkemizin birliği, beraberliği ve müreffeh yarınlara ulaşması hususunda sorumluluklarını yerine getirme amacı ve çabası içindedir.

Peter Budaj Womens Jersey