Haysiyet Divanı2018-11-12T23:28:41+03:00

Haysiyet Divanı Üyelerimiz

Prof.Dr.Şahin ASLAN
Prof.Dr.Şahin ASLANÖğretim Üyesi
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Histoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.İsa ÖZAYDIN
Prof.Dr.İsa ÖZAYDINÖğretim Üyesi
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Alkan KAMİLOĞLU
Prof. Dr. Alkan KAMİLOĞLUÖğretim Üyesi
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Cerrahi Anabilim Dalı
Prof.Dr.Yunus KILIÇ
Prof.Dr.Yunus KILIÇMilletvekili, Öğretim Üyesi, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı
Örsan KARAÇÖP
Örsan KARAÇÖPVeteriner Hekim
Doğa Veteriner Hekim Muayanehanesi,
Akyaka/Kars

Haysiyet Divanı Görevleri

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği ile belirlenen Haysiyet Divanı görevleri şu şekildedir;

  • Oda yönetim kurulunca, gerek başvuru üzerine gerekse doğrudan doğruya kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek.
  • Oda genel kurulunun seçimle ilgili toplantılarına katılmayan üye ve delegelerin durumlarını incelemek, geçerli mazereti olmayanlar hakkında gerekli işlemi yapmak.
  • Oda haysiyet divanı kararlarından, Yüksek Haysiyet Divanı tarafından bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak.